Investor relations

Kontaktperson

Kontaktperson för investerarrelationer är:
Rickard Lönneborg, VD
Telefon: +46 73 038 74 43
E-post: rickard.lonneborg@codemill.se

Finansiell kalender

2022-08-26 - Delårsrapport januari-juni 2022
2022-11-18 - Delårsrapport januari-september 2022
2023-02-14 - Bokslutskommuniké 2022

Certified Advisor
Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se