Finansiell information

Rapporter

Här publicerar vi alla viktiga rapporter, till exempel årsredovisning och delårsrapporter. Om du vill försäkra dig om att läsa rapporterna direkt de släpps, håll ett öka på våra press-meddelanden, där kommer de alltid ut först. Alla rapporter som släpps via press-flödet finns även i Rapportarkivet.

Codemill

2021

Bokslutskommuniké januari-december 2021
Delårsrapport januari-september 2021
Delårsrapport januari-juni 2021
Delårsrapport januari-mars 2021

2020

Årsredovisning 2020

2019

Årsredovisning 2019

Cantemo

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019