Finansiell information

Rapporter

Här publicerar vi alla viktiga rapporter, till exempel årsredovisning och delårsrapporter. Om du vill försäkra dig om att läsa rapporterna direkt de släpps, håll ett öga på våra pressmeddelanden, där kommer de alltid ut först.

Codemill

2022

Delårsrapport januari-juni 2022
Delårsrapport januari-mars 2022

2021

Årsredovisning 2021Bokslutskommuniké januari-december 2021
Delårsrapport januari-september 2021
Delårsrapport januari-juni 2021
Delårsrapport januari-mars 2021

2020

Årsredovisning 2020

2019

Årsredovisning 2019

Cantemo

Årsredovisning 2020Årsredovisning 2019
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.