Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Custom application development

Bolagsordning

Senaste bolagsordningen antogs 2019-11-25.
Den finns i sin helhet som PDF här.

VU-meter. Inspect the audio that is being played in real time without installing any non-standard software.

Bolagsstämma

Senaste årsstämman hölls
2024-05-03.
Läs mer om Bolagsstämma.

user experience

Styrelse

Styrelsen består av Henrik Wenckert, Rickard Lönneborg, Johanna Björklund, Michaela Gertz, Peter Renkel och Andreas Forsberg.
Läs mer om Styrelse.

Workflow

Koncernledning

Koncernledningen består av Maria Hellström
och Karin Bergner.
Läs mer om Koncernledning.

Revisor

Lars Ekman är huvudansvarig revisor.
Läs mer om revisor.

Styrelse

Henrik Wenckert
Henrik Wenckert
Styrelseordförande

Henrik är utbildad jurist vid Lunds universitet.

Henrik Wenckert har tidigare erfarenhet som advokat och partner på Advokatfirman Vinge och är idag partner på Wigge & Partners Advokat KB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald: 2021
Innehav: 501 000 aktier genom
20 procent ägande av Umesto Ventures.
Johanna Björklund
Peter Renkel
Styrelseledamot

VD för Konftel Aktiebolag sedan 2003 och har en gedigen bakgrund inom teknik- och telekombranschen.

Peter har även mångårig erfarenhet från styrelsearbete i både stora och mindre bolag, därav flertalet teknikföretag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald: 2023
Innehav: 0
Johanna Björklund
Andreas Forsberg
Styrelseledamot

Medgrundare och har arbetat som VD för mjukvarubolaget Twoday INSIKT AB (tidigare Trimma AB). Han har vidare arbetat som investerare samt varit styrelsemedlem i ett antal teknik- och mjukvarubolag.

Andreas är även styrelseordförande i Ariser AB och Voady AB, samt styrelseledamot i Autori OY.

Andreas har en civilekonomexamen från Umeå universitet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald: 2023
Innehav: 0
Johanna Björklund
Johanna Björklund
Styrelseledamot

‍‍Med en doktorsexamen i datavetenskap delar Johanna sin tid mellan forskning vid Umeå Universitet och teknikchefsrollen på Codemill.

Johanna brinner för samarbeten med forskarvärlden och har engagerat Codemill i flera lyckade samarbetsprojekt.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald: 2011
Innehav: 2 255 000 aktier genom Old Mother Holding AB.
Michaela Gertz
Michaela Gertz
Styrelseledamot

Michaela har en magisterexamen i nationalekonomi, Uppsala universitet. Michaela har lång erfarenhet av börsbolag, kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Hon har tidigare haft tjänster som CFO & Investors Relations Manager på PledPharma AB, Head of Investor Relations & Financing på Accelerator Nordic AB och CFO på Immunicum AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald: 2021
Innehav: 5 650 aktier.
Rickard Lönneborg
Rickard Lönneborg
Styrelseledamot

Rickard är medgrundare och har arbetat som VD för Bolaget mellan 2008 och 2023.

Rickard har vidare tidigare erfarenhet som utvecklare från enheten för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet.

Rickard har en civilingenjörsexamen i datavetenskap från Umeå universitet. Rickard äger indirekt 2 430 000 aktier i Bolaget genom Grindcode Holding AB.

Inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald: 2023
Innehav: 2 430 000 aktier genom Grindcode Holding AB.

Koncernledning

Karin Bergner
Maria Hellström
VD

VD för bolaget sedan 2023. Maria har en masterexamen i datavetenskap från KTH. Maria har erfarenhet som VD, ledare och konsult och har under sitt yrkesverksamma liv arbetat på internationella konsult- och mediaföretag både i Sverige och utomlands. Maria är engagerad i styrelsen för de ideella organisationerna HelloWorld! och Friluftsfrämjandet.

Tillträdde: 2023
Innehav: 50 000  aktier
Karin Bergner
Karin Bergner
CFO

Utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering. Hon tog sin examen vid Umeå Universitet 2005 och har sedan arbetat bland annat för SCA och Algoryx.

Tillträdde: 2020
Innehav: 1 791 aktier

Revisor

Lars Ekman Revisor

Lars Ekman

Huvudansvarig revisor

Årsstämman väljer årligen en eller två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, räkenskaperna och styrelsens samt VD:s förvaltning. Vid senaste årsstämman valdes PricewaterhouseCoopers AB med Lars Ekman som huvudansvarig revisor.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
hsenc=[tracking id] (this is used used for identity tracking) _hsmi=[tracking id] (this is used for email click tracking)