Bolagsstyrning

Custom application development

Bolagsordning

Senaste bolagsordningen antogs 2019-11-25.
Den finns i sin helhet som PDF här.

VU-meter. Inspect the audio that is being played in real time without installing any non-standard software.

Bolagsstämma

Senaste årsstämman hölls
2022-05-03.
Läs mer om Bolagsstämma.

user experience

Styrelse

Styrelsen består av Henrik Wenckert, Johanna Björklund och Michaela Gertz.
Läs mer om Styrelse.

Workflow

Koncernledning

Koncernledningen består av Rickard Lönneborg, Karin Bergner, Patrik Jonsson och Johanna Björklund.
Läs mer om Koncernledning.

Revisor

Lars Ekman är huvudansvarig revisor.
Läs mer om revisor.

Styrelse

Johanna Björklund
Johanna Björklund
Styrelsemedlem

‍‍Med en doktorsexamen i datavetenskap delar Johanna sin tid mellan forskning vid Umeå Universitet och teknikchefsrollen på Codemill.

Johanna brinner för samarbeten med forskarvärlden och har engagerat Codemill i flera lyckade samarbetsprojekt.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning.
Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald: 2011
Innehav: 2 255 000 aktier genom Old Mother Holding AB.
Michaela Gertz
Michaela Gertz
Styrelsemedlem

Michaela har en magisterexamen i nationalekonomi, Uppsala universitet. Michaela har lång erfarenhet av börsbolag, kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Hon har tidigare haft tjänster som CFO & Investors Relations Manager på PledPharma AB, Head of Investor Relations & Financing på Accelerator Nordic AB och CFO på Immunicum AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald: 2021
Innehav: 5 650 aktier.
Henrik Wenckert
Henrik Wenckert
Styrelseordförande

Henrik är utbildad jurist vid Lunds universitet.

Henrik Wenckert har tidigare erfarenhet som advokat och partner på Advokatfirman Vinge och är idag partner på Wigge & Partners Advokat KB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Invald: 2021
Innehav: 501 000 aktier genom
20 procent ägande av Umesto Ventures.

Koncernledning

Rickard Lönneborg
Rickard Lönneborg
VD

Med en civilingenjörsexamen inom datavetenskap från Umeå Universitet och erfarenhet som utvecklare från ITS vid samma universitet var Rickard med och grundade Codemill 2007.

Tillträdde: 2008
Innehav: 2 680 000 aktier genom Grindcode Holding AB.
Karin Bergner
Karin Bergner
CFO

Utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering. Hon tog sin examen vid Umeå Universitet 2005 och har sedan arbetat bland annat för SCA och Algoryx.

Tillträdde: 2020
Innehav: 1 791 aktier
Patrik Jonsson
Patrik Jonsson
vVD

Patrik har en magisterexamen i datavetenskap från Umeå Universitet och har tidigare arbetat för bland annat Ericsson Erisoft och senare Tieto.

Tillträdde: 2020
Innehav: 1 800 aktier
Johanna Björklund
Johanna Björklund
CTO

Med en doktorsexamen i datavetenskap delar Johanna sin tid mellan forskning vid Umeå Universitet och teknikchefsrollen på Codemill. Johanna brinner för samarbeten med forskarvärlden och har engagerat Codemill i flera lyckade samarbetsprojekt.

Tillträdde: 2018
Innehav: 2 255 000 aktier genom Old Mother Holding AB.

Revisor

Lars Ekman Revisor

Lars Ekman

Huvudansvarig revisor

Årsstämman väljer årligen en eller två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, räkenskaperna och styrelsens samt VD:s förvaltning. Vid senaste årsstämman valdes PricewaterhouseCoopers AB med Lars Ekman som huvudansvarig revisor.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.