Aktien

Om aktien

Codemills aktie är från och med 2021-06-18 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (ticker) CDMIL.

ISIN kod SE0013914819

Största aktieägarna

per 2021-12-31

Antal aktierAndel
Grindcode Holding AB 2 680 000 19,7%
Umesto Ventures AB 2 505 000 18,4%
Old Mother Holding AB 2 255 000 16,6%
Cantemo Holding 612 146 4,5%
Danske Bank 580 095 4,3%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 427 931 3,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 413 233 3,0%
Färna Invest 395 481 2,9%
Six Sis AG 263 158 1,9%
Akilakonsulting 225 989 1,7%
Övriga (1 638 st) 3 263 620 24,0%
Summa 13 621 653 100%