Close

Investor relations

Kort om Codemill

Codemill är ett svenskt techbolag som grundades i Umeå 2008. Codemill startade som ett konsultbolag som erbjöd olika tekniska tjänster och byggde videoprodukter till några av världens största video- och mediebolag. Under de senaste åren har Codemill utvecklat en egen, modulär och molnbaserad mjukvara - Accurate Video, för att effektivisera produktion och distribution av video och flm, allt från redigering, klippning, kvalitetskontroll av video, ljud, undertexter m.m. Bolaget integrerar även AI i sin programvara för att effektivisera och förenkla olika arbetsströmmar inom videoproduktion och distribution.

Codemill har idag ramavtal med några av världens största mediebolag såsom Amazon, ViacomCBS, Disney och Warner Brothers och erbjuder kundvärde i form av sparad tid och sparade pengar.

Codemill erbjuder idag den molnbaserade programvaran som en licens- eller prenumerations tjänst, serviceavtal samt tillhörande konsulttjänster efter kundernas behov. Den första egna produkten, Accurate Player, levererades till Sony Pictures i Los Angeles 2016.

Affärsmodell är uppdelad i fyra delar: produkterbjudande till stora företag (SaaS Large Enterprises), konsulttjänster till stora företag (Professional Services Large Enterprises), partnersamarbeten och integrationer (partnerstrategi) samt produkterbjudande till små och medelstora bolag (SaaS SME).

Mer information om Codemill finner du i prospektet.

Fakta om noteringen

Pris: 19 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Emissionen består av 2 500 000 nya aktier, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 47,5 MSEK.

Bolagsvärde: Cirka 199 MSEK före Erbjudandet.

Lock up: Ett antal befintliga aktieägare, däribland de tre största aktieägarna, Grindcode Holding AB, Umesto Ventures AB samt Old Mother Holding AB, har ingått s.k lock-up avtal. Totalt omfattar ingångna lock up-avtal cirka 57% av bolagets aktier efter Erbjudandets genomförande givet en fulltecknad emission.

Teckningsperiod: 2021-06-07 till 2021-06-15

Offentliggörande av utfall: Runt 2021-06-15

Likviddag: Runt 2021-06-18

Minsta teckning: 300 aktier, motsvarande 5 700 SEK.

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market.

SIN-kod och ticker-symbol: SE0013914819 CDMIL.

Första handelsdag: 2021-06-18

Bolagets hemsida: www.codemill.se

Noteringsdokument

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.