Investor relations

Investerarinformation

Codemill är ett svenskt techbolag som grundades i Umeå 2008. Codemill erbjuder idag  molnbaserade programvaror som licens- eller prenumerationstjänst, serviceavtal samt tillhörande konsulttjänster efter kundernas behov.

Nettoomsättning

En stor del av ökningen beror på en ökning av konsultintäkter men även en kraftig ökning under kvartalet av de återkommande intäkterna från tids­begränsade licens- och supportavtal.

Delårsrapport

Vi ökar omsättningen under kvartalet och framförallt våra återkommande intäkter som vuxit med 8% sedan föregående kvartal och med hela 28% jämfört med samma kvartal föregående år.

Läs mer

Kontaktperson

Kontaktperson för investerarrelationer är:
Maria Hellström, CEO
Telefon: +46 70 910 24 31
E-post: maria.hellstrom@codemill.se

Certified Advisor

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 856 42 65
E-post: certifiedadviser@carnegie.se

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
hsenc=[tracking id] (this is used used for identity tracking) _hsmi=[tracking id] (this is used for email click tracking)